Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

AGD 2000 OD DNIA 1.12.2016

 

1.Postanowienia ogólne

   1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie sklepu internetowego www.agd2000.com.pl

   1.2 Sprzedawcą jest Firma Fox. Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ordona 2A NIP 5272477150, REGON 14017192 wpisana do EDG pod nr 27831. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

   1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

   

2.Zakupy, płatności i dostawa.

   2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

   2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Warszawie, ul. Ordona 2A od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

   2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera DHL po złożeniu oferty proszony jest o wskazanie w zamówieniu lub niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: sklep@agd2000.com.pl

- dane do wysyłki,

- wybór płatności (pobranie, przelew lub odbiór osobisty)

koszt dostawy:

    a) za pobraniem (płatność przy odbiorze) – 25 zł

    b) przedpłata na konto ( wpłata na konto bankowe) – 15 zł

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą

- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny).

UWAGA: poszczególne oferty mogą zawierać dodatkowe warunki ustalane indywidualnie np. rozmiar, kolor itp.

   2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane:

      Fox Sp. z o.o.

      ul. Ordona 2A

      01-237 Warszawa

- nr konta bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas: 86 1600 1462 1830 2488 8000 0001

- tytuł płatności: nr zamówienia

- w przypadku braku płatności zamówienie po 14 dniach zostaje anulowane i wykasowane z systemu sklepu internetowymi wraz ze wszystkimi danymi podanymi przez klienta

   2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 48 godzin(w przypadku nowych produktów) w dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki. W przypadku części serwisowych zamówiony towar wysyłka może wydłużyć się nawet czterech dni. Dlatego prosimy o przemyślane zakupy oraz cierpliwość.

   2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

 

3.Odstąpienie od umowy.

   3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym.

   3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy kupna

   3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”.

3.4 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

 

4.Reklamacja

   4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres Fox Sp. z o.o. , ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, istnieje również możliwość zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@agd2000.com.pl

   4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

- zgłoszenie wady (usterki),

- roszczenie,

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź,

   4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

   4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

   5.5 Gwarancją nie są objęte części zamienne.

 

 

5.Poufność i ochrona prywatności.

   5.1 Firma Fox Sp. z o.o. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

   5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia,a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

6.Postanowienia końcowe.

   6.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).

   6.2 Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

   6.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego.

   6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

   6.5 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.

   6.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

      6.6.1 W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

      6.6.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1

   6.7 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

 

"Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies."

 1. Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

AGD 2000 DO DNIA 1.12.2016

 

I.              Informacje wstępne. Dane kontaktowe.


AGD 2000  jest własnością:

FOX Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

e-mail: foxagd@foxagd.com

spółki zarejestrowanej pod numerem KRS 236230 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 5272477150, numer REGON: 140171925.

Dane kontaktowe podane powyżej stanowią dane adresowe do przyjmowania i składania reklamacji.


Wszystkie zamówienia przyjmowane przez sklep internetowy AGD 2000 są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.

 

II.              Realizacja zamówienia 

 

 1. Po wylicytowaniu towaru klient zobowiązany jest potwierdzić zakup wysyłając e-mail na adres agd2000@agd2000.com.pl w temacie wpisując „Potwierdzenie numer aukcji” oraz podając w nim następujące dane:

a)    w przypadku odbioru osobistego i płatności gotówką: imię i nazwisko osoby licytującej, nr aukcji, nick z allegro, płatność gotówką, odbiór osobisty,

b)    w przypadku odbioru osobistego i płatności przelewem: imię i nazwisko osoby licytującej, nr aukcji, nick z allegro, płatność przelewem, odbiór osobisty,

c)    w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej i płatności za pobraniem: imię i nazwisko osoby licytującej, adres do wysyłki (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon kontaktowy dla kuriera), płatność za pobraniem,

d)    w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej i płatności przelewem: imię i nazwisko osoby licytującej, adres do wysyłki (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon kontaktowy dla kuriera), płatność przelewem.

 1. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia zakupu w formie wiadomości e-mail w przeciągu 7 dni od wylicytowania towaru Sprzedający zastrzega możliwość wystąpienia do allegro o zwrot prowizji i ponownego wystawienia towaru do sprzedaży.

 

III.            Dostawa

 

 1. Zakupiony towar może zostać doręczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odebrany przez klienta osobiście w magazynie Sprzedającego po wcześniejszym umówieniu się. Informacja o firmie kurierskiej oraz kosztach przesyłki umieszczona jest na stronie aukcji oraz w podsumowaniu zamówienia generowanego za pośrednictwem serwisu Allegro.
 2. Zakupione towary zostaną wysłane w ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu od klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania transakcji i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego lub w przypadku płatności za pobraniem – otrzymania informacji o chęci zapłaty kurierowi przy odbiorze.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia, w przypadku przesyłki kurierskiej lub pocztowej jest adres wskazany przez kupującego jako adres dostawy, a w przypadku odbioru osobistego – adres wskazany w pkt. I niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku płatności przelewem odbiór osobisty nie może nastąpić przed upływem dwóch dób od dokonania przelewu. 
 5. Kurierzy pracują w dni robocze w godzinach 9.00-20.00. Czas dostawy w przypadku wyboru kuriera wynosi do 2 dni roboczych od nadania przesyłki przez sprzedawcę.
 6. Sprzedający nie ma wpływu na godzinę dostawy towaru przez firmę kurierską.
 7. W celu usprawnienia dostawy w przypadku gdy w miejscu zamieszkania klienta nie ma osoby mogącej odebrać przesyłkę sugerujemy wskazanie miejsca pracy jako adresu dostawy.
 8. Każdy towar jest przez Sprzedającego sprawdzany przed zapakowaniem i wysłaniem do klienta.
 9. Po otrzymaniu przesyłki sugerujemy sprawdzenie w obecności kuriera czy opakowanie nie zostało uszkodzone (wgniecione, rozerwane) jak również czy towar nie został uszkodzony podczas dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub towaru prosimy zgłosić uszkodzenie kurierowi i zażądać sporządzenia protokołu.

 

IV.           Płatności

 

 1. Kwotę należną do zapłaty stanowi suma wartości zamówionych przedmiotów oraz kosztów wysyłki w przypadku wyboru dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszty wysyłki w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej pokrywa klient.
 3. Formą płatności za zakupiony towar jest płatność przy odbiorze kurierowi, przelew na konto bankowe lub płatność przy odbiorze osobistym w magazynie Sprzedającego.
 4. Płatności przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze Bank BGŻ BNP Paribas: 86 1600 1462 1830 2488 8000 0001. FOX Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa podając w tytule przelewu wyłącznie nick z allegro i numer aukcji. Płatności przelewem należy dokonać w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem i dostawy kurierem kwota uiszczona przez klienta tytułem ceny za zakupiony produkt powinna zostać powiększona o koszt dostawy podany w opisie aukcji.

 

V.          Cennik 

 

 1. Cennik obowiązujący na chwilę składania zamówienia w AGD 2000 jest wiążący dla danej sprzedaży.
 2. Wszystkie ceny podane w AGD 2000 są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Koszty dostawy podane są w opisie każdej aukcji. 

 

VI.           Reklamacje  

 

 1. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji odnośnie zamówionego produktu oraz usługi dostawy (np. działań firmy kurierskiej).
 2. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać do działu reklamacji na adres e-mail agd2000@agd2000.com.pl lub  foxagd@foxagd.com, listownie lub osobiście na adres sprzedawcy podany w pkt I regulaminu opisując wadę sprzętu lub usługi dostawy oraz ewentualnie załączając zdjęcia wadliwego sprzętu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje zgodnie z następującą procedurą:
  1. Zgłoszenie reklamacji przez kupującego (konsumenta) i odbiór zgłoszenia przez sprzedawcę.
  2. W zgłoszeniu kupujący powinien opisać zgłaszaną reklamację, wskazać czy dotyczy ona sprzedanej rzeczy, usługi transportu, ceny lub innej przyczyny. W przypadku wady rzeczy sprzedanej prosimy również o ewentualne wskazanie podstawy reklamacji – czy wynika ona z gwarancji czy rękojmi. Kupujący może również wskazać preferowany sposób porozumiewania się ze sprzedawcą – e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny wraz z ich wskazaniem.
  3. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji przez sprzedawcę w postaci wiadomości zwrotnej wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail z którego zostało wysłane zgłoszenie lub inny podany przez kupującego w zgłoszeniu sposób. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia w ciągu 2 dni roboczych, w celu usprawnienia rozpoznania sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel: 728 595 006
  4. W przypadku stwierdzenia braków, które uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji, sprzedawca wezwie kupującego do ich uzupełnienia w odpowiednim terminie. Uzupełnienie braków powinno nastąpić w ciągu 7 dni, jednak w przypadku zawiłości sprawy sprzedawca wyznaczy kupującemu odpowiedni, dłuższy termin.
  5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia przez sprzedawcę.
  6. Sprzedawca poinformuje konsumenta niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji o jej wyniku. Informacja nastąpi na podany przez konsumenta adres e-mail lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. za pośrednictwem listu poleconego)
  7. Przy rozpoznawaniu reklamacji sprzedawca weźmie pod uwagę okoliczności towarzyszące zgłaszanej reklamacji.
  8. Jeżeli podstawą reklamacji jest rękojmia, sprzedawca dokona oceny w oparciu o zasady określone w pkt. VII niniejszego regulaminu.
  9. Jeżeli podstawą reklamacji jest gwarancja podstawą oceny wady będą postanowienia gwarancji określone w karcie gwarancyjnej załączonej do zakupionej rzeczy. Rozpoznanie uprawnień wynikających z gwarancji następuje z uwzględnieniem pkt. VIII niniejszego regulaminu.
  10. Jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta rzeczy, a roszczenia z niej wynikające skierowane zostaną do sprzedawcy, sprzedawca za uprzednim uzgodnieniem z kupującym, przekaże rzecz producentowi w celu rozpatrzenia roszczeń wynikających z gwarancji.
  11. W przypadku rozpoznania reklamacji na korzyść kupującego, sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni spełni żądanie kupującego.
  12. W przypadku negatywnego rozpoznania przez sprzedawcę, sprzedawca poda przyczynę uzasadniającą odmowę pozytywnego rozpoznania reklamacji wraz z jej wyjaśnieniem. W razie ustosunkowania się kupującego do decyzji sprzedawcy, sprzedawca po zapoznaniu się ze stanowiskiem kupującego może zmienić decyzję, dążąc do polubownego rozwiązania sprawy.
  13. W razie negatywnego rozpoznania reklamacji, kupującemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji sprzedawcy do sądu powszechnego. Kupujący może również dochodzić rozpoznania sprawy na drodze polubownej, np. w drodze mediacji prowadzonej przed mediatorem lub postępowania przed sądem polubownym, stanowiących pozasądowe alternatywne metody rozwiązywania sporów.

 

 

VII.           Obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Rękojmia.  

 

 1. Wszystkie produkty oferowane przez AGD 2000 są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte są 2-letnią rękojmią.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym
 4. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent
 5. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy
 6. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 7. Wada prawna występuje wówczas, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa
 8. Roszczenia wynikające z rękojmi należy zgłaszać do działu reklamacji na adres e-mail agd2000@agd2000.com.pl lub  foxagd@foxagd.com opisując wadę sprzętu oraz ewentualnie załączając zdjęcia wadliwego sprzętu.
 9. Wadliwy sprzęt wraz z dowodem jego zakupu należy dostarczyć do siedziby sprzedającego, której adres podany został w pkt. I. niniejszego regulaminu. Koszt dostarczenia w ramach realizacji uprawnień z rękojmi ponosi sprzedawca.

 VIII.           Gwarancja

 

 1. Wszystkie produkty oferowane przez AGD 2000 są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte są 2-letnią gwarancją producenta.
 2. Gwarantem jest producent sprzętu. Dane producenta wraz z informacją o gwarancji i jej zakresie znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz w karcie aukcji przedmiotu w serwisie Allegro.
 3. Roszczenia na podstawie gwarancji należy zgłaszać do producenta sprzętu, którego dane oraz punkty przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych wskazane są w karcie gwarancyjnej oraz w karcie aukcji przedmiotu w serwisie Allegro.
 4. Wykaz punktów serwisowych oraz szczegółowy tryb rozpatrywania uprawnień gwarancyjnych wskazany jest w karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowej producenta.
 5. Koszty dostarczenia rzeczy ponosi gwarant (udzielający gwarancji).
 6. Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności na podstawie rękojmi.

 

IX.          Polityka prywatności

 

 1. AGD 2000 szanuje prywatność klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych klientów sklepu internetowego do celów reklamowych. 
 2. Aby kupić towar oferowany w sklepie internetowym AGD 20000 wymagane jest podanie przez klienta danych osobowych oraz w przypadku dostawy kurierem - adresu wysyłki.
 3. AGD 2000 deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji. Dane te w niezbędnym zakresie zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę. Firma kurierska nie będzie ich archiwizować.
 4. AGD 2000 gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 5. Klient ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.

 

X.         Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość wysyłany jest konsumentowi wraz z zamówionym towarem. Wzór odstąpienia nie jest wiążący dla konsumenta – odstąpienie może nastąpić w dowolnej formie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci niezwłocznie konsumentowi, jednak nie później niż w terminie 14 dni, zapłaconą kwotę. Zwrot kwoty obejmuje również koszty przesyłki od sprzedawcy do kupującego. Jeżeli sprzedawca zaproponował kilka sposobów dostawy, wówczas zwrot kosztów wysyłki nastąpi do wysokości najtańszego z możliwych sposobów.
 4. Po odstąpieniu od umowy kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, powinien zwrócić zakupioną rzecz sprzedawcy.
 5. Koszty odesłania rzeczy przez kupującego do sprzedawcy po odstąpieniu od umowy ponosi kupujący.
 6. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. Dla towarów takich jak: pralki, lodówki, zmywarki, piecyki, ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.
 7. Zwracany towar należy opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu.

 

XI.       Postanowienia końcowe

 

 1. Posługiwanie się Nickiem z Allegro usprawni komunikację w kierowanej do Sprzedającego korespondencji e-mail.
 2. Informacje w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Informacje i materiały zawarte w AGD 2000 nie mogą być publikowane bez pisemnej zgody FOX sp. z o.o.
 4. W razie sporów wynikających z umowy, Sprzedawca informuje o pozasądowej możliwości rozstrzygnięcia sporu, m.in. w drodze mediacji lub postępowania przed sądem polubownym (np. Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie)